क्याप्सन फोटो

नेपालगन्जमा सम्पन्न पाँच दिवसीय मौलिक अलौकिक सिद्धान्त सम्बन्धि वृहद् सेमिनारमाको जल चढाएर उद्घाटन


.

नेपालगन्जमा सम्पन्न पाँच दिवसीय मौलिक अलौकिक सिद्धान्त सम्बन्धि वृहद् सेमिनारमाको जल चढाएर उद्घाटन
अन्य क्याप्सन फोटोहरु